Wat betekent gestorneerd?

14 redenen waarom uw incasso kan worden gestorneerd.

De betekenis van storneren

Storneren staat voor het terugboeken van een incasso. Het bedrag dat in eerste instantie van uw rekening is afgeschreven wordt door de bank van uw klant weer teruggeboekt naar de rekening van uw klant.

Dit kan ook anders en meer in uw voordeel én van uw klanten. Hoe het beter kan, leggen wij in deze blog uit.

Voordelen van digitaal machtigen

 • Direct en veilig
 • Makkelijk
 • 100% betrouwbaar
 • Directe registratie
 • Rechtsgeldig

Plan een gratis adviesgesprek

 • Wij laten u zien hoe het werkt
 • Wij vertellen u in drie stappen hoe u aan de slag gaat
 • Wij beantwoorden al uw vragen
Vrijblijvend adviesgesprek

Incasseren en storneren

Incasso is een betaaldienst waarmee de klant achteraf kan betalen. Bedrijven die incasseren noemen we incassant. Incassanten hebben via een (digitale) machtiginging of incassomachtiging van hun klanten het recht gekregen om gelden van hun rekening te mogen incasseren.

Voordelen van digitaal machtigen

 • Direct en veilig
 • Makkelijk
 • 100% betrouwbaar
 • Directe registratie
 • Rechtsgeldig

Plan een gratis adviesgesprek

 • Wij laten u zien hoe het werkt
 • Wij vertellen u in drie stappen hoe u aan de slag gaat
 • Wij beantwoorden al uw vragen
Vrijblijvend adviesgesprek

1. Voldoende geld

Om te kunnen incasseren mnoet er wel voldoende geld op de rekening staan. Staat er onvoldoende geld op de rekening, dan wordt de incasso gestorneerd.

Tip : informeer uw klanten wanneer u gaat incasseren, zodat uw klanten rekening tijdig voldoende saldo hebben en u zonder problemen kunt incasseren.

Voordelen van digitaal machtigen

 • Direct en veilig
 • Makkelijk
 • 100% betrouwbaar
 • Directe registratie
 • Rechtsgeldig

Plan een gratis adviesgesprek

 • Wij laten u zien hoe het werkt
 • Wij vertellen u in drie stappen hoe u aan de slag gaat
 • Wij beantwoorden al uw vragen
Vrijblijvend adviesgesprek

2. Geldige machtiging

Een geldige machtiging is een voorwaarde om te kunnen incasseren. Het invullen van een IBAN of het gebruik van een € 0,01 iDEAL-betaling wordt veelal gezien en ervaren als een makkelijke manier om een machtiging af te gevem, maar kan ook een reden zijn dat een incasso wordt gestorneerd.

Wordt om deze reden een incasso gestorneerd, dan wordt u gevraagd om te bewijzen dat u over een rechtsgeldige machtiging beschikt.

Kunt u geen papieren getekende machtiging of incassomachtiging overhandigen, dan riskeert u ook een boete van € 65. Dit is het bedrag dat de bank aan uw in rekening brengt omdat er sprake is van een Melding Onterechte Incasso (MOI)

Tip : maak gebruik van een incassomachtiging zodat u altijd over een geldige geregistreerde machtiging beschikt.

Voordelen van digitaal machtigen

 • Direct en veilig
 • Makkelijk
 • 100% betrouwbaar
 • Directe registratie
 • Rechtsgeldig

Plan een gratis adviesgesprek

 • Wij laten u zien hoe het werkt
 • Wij vertellen u in drie stappen hoe u aan de slag gaat
 • Wij beantwoorden al uw vragen
Vrijblijvend adviesgesprek

3. Juiste tennaamstelling

Banken controleren in toenemende mate de combinatie van de tennaamstelling van de rekeninghouder met de bijbehorende IBAN. Wijkt de tennaamstelling af, dan is de kans groot dat uw incasso wordt gestorneerd.

Een papieren getekende machtiging geeft u helaas geen zekerheid dat de tennaamstelling hoort bij de opgegegeven IBAN. Maakt u gebruik van een incassomachtiging, dan heeft u wel deze zekerheid.

Tip : een incassomachtiging biedt u de garantie dat de tennaamstelling en IBAN juist zijn.

Voordelen van digitaal machtigen

 • Direct en veilig
 • Makkelijk
 • 100% betrouwbaar
 • Directe registratie
 • Rechtsgeldig

Plan een gratis adviesgesprek

 • Wij laten u zien hoe het werkt
 • Wij vertellen u in drie stappen hoe u aan de slag gaat
 • Wij beantwoorden al uw vragen
Vrijblijvend adviesgesprek

4. Rekeningnummmer incorrect

Het rekeningnummer waarvan u probeert te incasseren is onjuist of onbekend.

U dient het rekeningnummer te controleren en te corrigeren en uw incasso opnieuw aan uw bank aan te bieden.

Voordelen van digitaal machtigen

 • Direct en veilig
 • Makkelijk
 • 100% betrouwbaar
 • Directe registratie
 • Rechtsgeldig

Plan een gratis adviesgesprek

 • Wij laten u zien hoe het werkt
 • Wij vertellen u in drie stappen hoe u aan de slag gaat
 • Wij beantwoorden al uw vragen
Vrijblijvend adviesgesprek

5. Rekeningnummmer geblokkeerd

De rekening is geblokkeerd voor incassotransacties.

Deze blokkade kan door de bank van de debiteur of de debiteur zelf zijn ingesteld. U dient contact op te nemen met uw klant om de manier van betalen te bespreken.

Voordelen van digitaal machtigen

 • Direct en veilig
 • Makkelijk
 • 100% betrouwbaar
 • Directe registratie
 • Rechtsgeldig

Plan een gratis adviesgesprek

 • Wij laten u zien hoe het werkt
 • Wij vertellen u in drie stappen hoe u aan de slag gaat
 • Wij beantwoorden al uw vragen
Vrijblijvend adviesgesprek

6. Rekeningnummmer opgeheven

Het rekeningnummer van uw klant is gesloten of opgeheven.

U dient contact op te nemen met uw klanten om de manier van betalen te bespreken.

Voordelen van digitaal machtigen

 • Direct en veilig
 • Makkelijk
 • 100% betrouwbaar
 • Directe registratie
 • Rechtsgeldig

Plan een gratis adviesgesprek

 • Wij laten u zien hoe het werkt
 • Wij vertellen u in drie stappen hoe u aan de slag gaat
 • Wij beantwoorden al uw vragen
Vrijblijvend adviesgesprek

7. Rekeningnummmer niet toegestaan

U kunt van deze rekening geen incassotransacties afschrijven.

Bijvoorbeeld omdat het een spaarrekening betreft.

Voordelen van digitaal machtigen

 • Direct en veilig
 • Makkelijk
 • 100% betrouwbaar
 • Directe registratie
 • Rechtsgeldig

Plan een gratis adviesgesprek

 • Wij laten u zien hoe het werkt
 • Wij vertellen u in drie stappen hoe u aan de slag gaat
 • Wij beantwoorden al uw vragen
Vrijblijvend adviesgesprek

8. Uw gebruikte code is onjuist

De incassotransactie is aangeleverd met een onjuiste volgorde type.

Je hebt: het volgorde type ‘First’ (eerste) of ‘Recurrent’ (doorlopend) gebruikt terwijl je al eerder een incassotransactie met volgorde type ‘one off’ (eenmalig) hebt gebruikt.

Of het volgorde type ‘One off’ (eenmalig) gebruikt terwijl je onder hetzelfde kenmerk al eerder een ‘One off’ incassotransactie hebt aangeleverd.

Gebruik het juiste volgorde type. Als je een eenmalige incassotransactie wilt aanleveren gebruik je ‘One off’ (OOFF). Voor overige incassotransacties gebruik je Recurrent.

Tip : maak gebruik van een boekhoudporgramma die voor u automatisch zorgt dat het juiste type incasso wordt aangemaakt.

Voordelen van digitaal machtigen

 • Direct en veilig
 • Makkelijk
 • 100% betrouwbaar
 • Directe registratie
 • Rechtsgeldig

Plan een gratis adviesgesprek

 • Wij laten u zien hoe het werkt
 • Wij vertellen u in drie stappen hoe u aan de slag gaat
 • Wij beantwoorden al uw vragen
Vrijblijvend adviesgesprek

9. Geen machtiging verstrekt

Bij een standaard incasso of Euro-incasso kan het voorkomen dat 1. een storno na een Melding Onterechte Incasso of 2. het MachtigingID van de incasso is al eens eerder gebruikt bij een incasso op een andere Bbtaalrekening.

Bij een zakelijke incasso kan het voorkomen dat 1. de machtiging nog niet is geregistreerd bij de bank van je debiteur. 2. De geïncasseerde heeft een maximum bedrag bij de registratie bij eigen bank aangegeven, en de incassotransactie overtreft dit max. bedrag. 3. De machtiging is ongeldig geworden doordat er 36 maanden geen incassotransactie heeft plaatsgevonden. 4. Er bestaat geen machtiging of deze is geannuleerd.

Voordelen van digitaal machtigen

 • Direct en veilig
 • Makkelijk
 • 100% betrouwbaar
 • Directe registratie
 • Rechtsgeldig

Plan een gratis adviesgesprek

 • Wij laten u zien hoe het werkt
 • Wij vertellen u in drie stappen hoe u aan de slag gaat
 • Wij beantwoorden al uw vragen
Vrijblijvend adviesgesprek

10. Volledige machtiginggegevens

Een reden kan zijn dat je in het incassobestand, bij de machtiging gegevens, een datum in de toekomst opgegeven hebt.

Pas dit aan naar de datum waarop je de machtiging verkregen hebt.

Voordelen van digitaal machtigen

 • Direct en veilig
 • Makkelijk
 • 100% betrouwbaar
 • Directe registratie
 • Rechtsgeldig

Plan een gratis adviesgesprek

 • Wij laten u zien hoe het werkt
 • Wij vertellen u in drie stappen hoe u aan de slag gaat
 • Wij beantwoorden al uw vragen
Vrijblijvend adviesgesprek

11.Terugboeking op verzoek van uw klant

Uw klant heeft de incasso binnen de toegestane termijn van 56 dagen gestorneerd. Dit geldt alleen voor een Euro-Incasso.

Voordelen van digitaal machtigen

 • Direct en veilig
 • Makkelijk
 • 100% betrouwbaar
 • Directe registratie
 • Rechtsgeldig

Plan een gratis adviesgesprek

 • Wij laten u zien hoe het werkt
 • Wij vertellen u in drie stappen hoe u aan de slag gaat
 • Wij beantwoorden al uw vragen
Vrijblijvend adviesgesprek

12. Onbekende reden klant

uw klant heeft de incasso vóór de verwerkingsdatum geweigerd.13. Onbekende reden klant

uw klant heeft de incasso vóór de verwerkingsdatum geweigerd.

Voordelen van digitaal machtigen

 • Direct en veilig
 • Makkelijk
 • 100% betrouwbaar
 • Directe registratie
 • Rechtsgeldig

Plan een gratis adviesgesprek

 • Wij laten u zien hoe het werkt
 • Wij vertellen u in drie stappen hoe u aan de slag gaat
 • Wij beantwoorden al uw vragen
Vrijblijvend adviesgesprek

14. Specifieke dienstverlening klant

De incasso is geweigerd, omdat: het maximum ingestelde incassobedrag is overschreden, of er een incassoblokkade op uw rekening heeft laten plaatsen.