Your address will show here +12 34 56 78
Waarom deze checklist?

In deze checklist vindt u een toelichting op de belangrijkste vereisten waaraan een goedwerkende implementatie van Digitaal Incassomachtigen dient te voldoen. Na het aanvinken van alle verplichte checkpoints kunt u doorgaans 'probleemloos' met Incassomachtigen aan de slag.

Probleemloos? 
De praktijk is weerbastiger dan de theorie. U dient ervan uit te gaan dat Incassomachtigen een complexe betaaldienst om in te bouwen, maar eenvoudig in gebruik.

Iedere bank hanteert eigen richtlijnen en eisen. Kennis van deze verschillen bespaart het in gebruik nemen van incassomachtigen. PayIBAN heeft om deze reden haar software ontwikkeld zodat u niet in uw eigen implementatie hoeft te investeren.

1. Heeft u de bankenlijst voor Euro-Incasso (Core) en of Bedrijven Euro-Incasso (B2B) opgehaald en staan de banken in alfabetische volgorde op uw website?
Let op, de bankenlijst voor Core mag u niet gebruiken voor B2B machtigingen en de B2B bankenlijst niet voor Core!

2. Haalt uw website niet meer dan 1 x per dag de bankenlijst op?
Het advies is om niet meer dan 1 x per week de benodigde bankenlijst op te vragen! U kunt het aantal opvragingen eenvoudig vaststellen via het transactie type Unknown in het Digitaal Machtigen Dashboard.

3. Vraagt uw website met ruime tussentijden opnieuw een eindstatus op zolang u de status open ontvangt?
Dit kunt u testen door in de testomgeving een machtigingsverzoek in te sturen met een Entrancecode die HIO400OIH bevat . Zoek die transactie na 10 dagen op in het Dashboard en klik op de actie met het loepje. Scrol naar beneden en check of er de eerste dag enkele statusrequests zijn gedaan en op de 6 volgende dagen niet meer dan 1 x per dag. Na de 8e dag is het niet toegestaan om door te gaan met het opvragen van de eindstatus.

4. Vraagt uw website 1 x per dag opnieuw de eindstatus op zolang u de status “Pending” ontvangt?
Dit kunt u testen door een machtigingsverzoek naar de testomgeving in te sturen met een entrancecode die HIO600OIH bevat. Deze status komt alleen voor bij zakelijke rekeningen waarbij een 2e handtekening benodigd is. Stuur daarom geen expiratietijd mee als u ook zakelijke klanten heeft. Zo geeft u zakelijke klanten een week de tijd om indien nodig een extra handtekening te plaatsen. Zoek die transactie na 10 dagen op in het Dashboard en klik op de actie met het loepje. Scrol naar beneden en kijk of er de eerste dag enkele statusrequests zijn gedaan en de 6 volgende dagen niet meer dan 1 x per dag . Na de 8e dag is het niet toegestaan om door te gaan met het opvragen van de eindstatus.

5. Stopt uw website met navragen na het ontvangen van de eind-statussen Success, Cancelled, Expired en Failure?
Dit kunt u testen door machtigingsverzoeken naar de testomgeving in te sturen waarbij in de Entrancecode, naast een variabel getal, ook de volgende waarde als aaneengesloten string voorkomt. 

6. Laat uw website bij elke (eind)status de in Module 4 van de Handleiding geadviseerde (of vergelijkbare) Nederlandse meldingen aan uw klanten zien wanneer zij terugkeren op uw website?
Binnenkort is het mogelijk dit te testen met behulp van de testomgeving. Tot die tijd kunt u aan uw technische contactpersoon vragen welke meldingen er getoond worden bij de verschillende statussen.

7. Laat uw website de ontvangen consumermessage zien als er een communicatiefout optreedt bij het insturen van het mandaatverzoek?
Binnenkort is het mogelijk dit te testen met behulp van de testomgeving U dient dan in de entrancecode de waarde HIO702OIH op te nemen. Tot die tijd kunt u aan uw technische contactpersoon vragen of onderstaande consumermessage overgenomen worden uit het ontvangen errorbericht. De geselecteerde bank is momenteel niet beschikbaar i.v.m. onderhoud tot naar verwachting date/time (test)*. Probeer het later nogmaals of betaal op een andere manier. * Deze extra regel zal getoond gaan worden als er een verwachte eindtijd van het onderhoud bekend is

8. Laat uw website de ontvangen consumermessage zien als er een communicatiefout optreedt bij het insturen van het mandaatverzoek?
Binnenkort is het mogelijk dit te testen met behulp van de testomgeving U dient dan in de entrancecode de waarde HIO702OIH op te nemen. Tot die tijd kunt u aan uw technische contactpersoon vragen of onderstaande consumermessage overgenomen worden uit het ontvangen errorbericht.

9. Laat uw website de volgende of een vergelijkbare melding zien wanneer er niet binnen ca. 8 seconden een antwoord komt na het insturen van een mandaatverzoek?
Het verstrekken van een online machtiging is momenteel niet mogelijk. Probeer het later nogmaals of betaal op een andere manier.
10. Laat uw website als er bij het opvragen van de eindstatus binnen ca. 8 seconden geen antwoord van de routing service terugkomt onderstaande of een vergelijkbare foutmelding zien?
Het resultaat van de machtiging kan nog niet worden bepaald.

11. Ondersteunt uw website het wijzigen van het rekeningnummer voor bestaande machtigingen?
Uw site dient hiervoor in het Pain.010 wijzigingsbericht ook het IBAN rekeningnummer, de BIC code van de bank en het machtigingskenmerk van de oorspronkelijke machtiging mee te sturen.

12. Bevat uw website een juist weergegeven logo en de voorgeschreven tekst “Incassomachtigen via uw bank”?
Het logo dient minimaal 57 br x 51 pixels hoog te zijn met witte ruimte om het logo.
Zie ook http://www.incassomachtigen.nl/wp-uploads/HandleidingHuisstijl_2_1.pdf

13. Zijn de contactgegevens van uw technische en commerciële contactpersoon correct en compleet opgenomen in het Rabo Digitaal Machtigen Dashboard?
U dient deze gegevens te controleren omdat Rabobank met enige regelmaat belangrijke updates zal versturen waarbij een aanpassing van uw aansluiting nodig kan zijn.

14. Bevat uw website duidelijke informatie over de wijze waarop uw klanten een (digitale) machtiging kunnen intrekken/beëindigen?
Optioneel : Alleen als u machtigingen laat starten via een link in een e-mail.
15. Volgt u hiervoor de voorschriften uit Module 2 van de Handleiding Rabo Digitaal Incassomachtigen?

Alleen voor B2B:
16. Zijn er acties genomen om de validation reference van de bank van de debiteur uit de verkregen digitale machtiging toe te gaan voegen aan het pain.08 incassobestand?
De validation reference dient u over te nemen in het bestaande digital signature veld. (Bij de Rabobank begint de validation reference met RABO gevolgd door het transactie ID.) Hierdoor is het voor partijen sneller duidelijk dat het gaat om een digitale incassomachtiging en zult u bij een melding van een onterechte incasso minder vaak de vraag krijgen om het bewijs van de machtiging op te sturen.

17. Ondersteunt uw website de mogelijkheid om het bedrag van de digitale machtiging (= max amount) te wijzigen?

18. Ondersteunt uw implementatie het intrekken van een digitale B2B machtiging met het pain.011 bericht van Digitaal Incassomachtigen?

Bron : Rabobank handleiding Digitaal Incassomachtigen