Your address will show here +12 34 56 78
Verwerkersovereenkomst PayIBAN
Download, onderteken en mail uw verwerkersovereenkomst.
Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of General Data Protection Regulation (GDPR)) in werking getreden. 

Deze nieuwe Europese privacywet biedt een betere bescherming van de persoonsgegevens van consumenten, met meer verantwoordelijkheden voor organisaties die met die gegevens werken en een ruimere bevoegdheid voor toezichthouders.

Wilt u inzage in uw gegevens? Stuur ons een email naar [email protected] o.v.v. inzage.